Szkoła Podstawowa nr 32 w Katowicach
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2


Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość.
Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie,
by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.
- życzy Dyrekcja i Pracownicy ZSP2 -

10.11.2022r. - Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez klasy ósme.

O godzinie 11.11 wszystkie dzieci przedszkola, uczniowie szkoły oraz pracownicy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu"

28 października 2022r. uczniowie klasy 6b uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach otwarcia nowego stadionu przy ul. Asnyka.

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość pasowania Pierwszaków na Uczniów Szkoły. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni Rodzice, których obecność w tak ważnym dniu jest dla Pierwszaków dużym przeżyciem.
Pierwszaki "zdały egzamin", przygotowały z wychowawcami przedstawienie, ślubowali godnie reprezentować naszą szkołę. Na zakończenie zostali pasowani na Ucznia przez Dyrektora Szkoły a od Pani Wicedyrektor otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie, Rodzice przygotowali poczęstunek dla Uczniów.
Życzymy Uczniom klas I, aby aktywnie uczestniczyli w życiu Szkoły:)

Nasz szkolny projekt dzięki Państwa głosom został zakwalifikowany do realizacji w 2023r.

Wszystkim osobom biorącym udział w głosowaniu dziękujemy za każdy oddany głos!

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła matematyka" . Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne. Projekt realizowany będzie na lekcjach matematyki oraz w formie konkursów.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, zainicjowana w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja ta organizowana jest z inicjatywy i pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Kolejny raz wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Organizatorami byli poloniści : pani Anna Kwaśnik i pan Marek Jóźwiak. Uczniowie klas IV-VIII odczytali utwory Adama Mickiewicza i przygotowali plakaty tematyczne. Naszym gościem był sam Adam Mickiewicz, z którym udało się przeprowadzić wywiad. "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej wyobraźni.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas III
uczestniczą w projekcie Miasta Katowice
"Jak ryba w wodzie"
Zajęcia będą realizowane na basenie "ZADOLE"

Informacja o obiadach w szkole w zakładce STOŁÓWKA

Wycieczka klas VII w Góry Stołowe

Dzień Sportu I - III - 17.06.2022r.

Dzień Sportu IV- VIII - 17.06.2022r.

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły – Jakub S., został laureatem Olimpiady Historycznej Juniorów, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Uzyskał VI miejsce w kraju.

Poniżej linki do relacji z wydarzenia i spotkań w Senacie RP:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

GRATULACJE !

Barbórkowe przedstawienie

Dobry news:)

Uczniowie naszej szkoły (harcerze) otrzymali podziękowania Komendanta Miejskiej Policji w Katowicach.

Za co?

Przeczytaj tekst w poniższym linku:

 

link

W imieniu całej społeczności szkoły serdecznie dziękuję uczniom za uczciwość i pozytywną postawę

– Dariusz Jureczko –

Klasa II przedstawia inscenizację o warzywach.

Uczniowie klas IV – VIII przygotowali na Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, wiersze, gry, prace plastyczne i prezentacje.

Zachęcamy do zapoznania się.

Dnia 4 listopada 2021 roku klasy ósme obejrzały spektakl pt. „Dziady cz. II” w katowickim Pałacu Młodzieży. Widowisko przygotowane zostało przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

Poznajemy kulturę, tradycje i zwyczaje amerykańskie oraz brytyjskie. Pod tym hasłem uczniowie wraz z nauczycielami języka angielskiego przygotowali konkursy – Halloween’21.

Wyniki konkursu:

DYNIE:

! miejsce – Marysia Cwynar – 4a

2 miejsce – Oliwia Kołcz – 8b

3 miejsce – David Czaja – 4a

PLAKATY:

1 miejsce – Karolina i Kacper Róg – 8a i 1a

2 miejsce – Katarzyna Ryndak i Sara Szymelfenig – 7c

3 miejsce – Wiktoria Kudas – 5b

13 grudnia 1981 - pamiętamy!

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!” dotyczącym stanu wojennego. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce  stanu wojennego.

19 października klasy ósme zwiedziły kopalnię Guido w Zabrzu.

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klas drugich i trzecich biorą udział w programie „Plastek i jego zaczarowane pudełko” realizowanym przez Fundację PlasticsEurope Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Program pozwala nauczycielom na przeprowadzenie na lekcjach łatwych doświadczeń, które uczniowie mogą wykonać samodzielnie. Jego celem jest zainteresowanie dzieci od najmłodszych lat zjawiskami i naukami przyrodniczymi poprzez wykonywanie z nimi prostych doświadczeń. Dzięki temu rozwiną kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań, podejmowania wyzwań. W trakcie Programu zdobędą również wiedzę na temat ochrony środowiska, ekologii i chemii. Otrzymane pomoce umożliwią dzieciom samodzielne wykonanie łatwych doświadczeń pozwalających na lepsze poznanie tworzyw sztucznych, ich różnorodności, właściwości oraz tego, jak ułatwiają one codzienne życie.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl