Szkoła Podstawowa nr 32 w Katowicach
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

Informacja dotycząca obiadów w zakładce STOŁÓWKA
Cena obiadu - 5zł

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas III
uczestniczą w projekcie Miasta Katowice
"Jak ryba w wodzie"
Zajęcia będą realizowane na basenie "ZADOLE"

10.11.2022r. - Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez klasy ósme.

O godzinie 11.11 wszystkie dzieci przedszkola, uczniowie szkoły oraz pracownicy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu"

28 października 2022r. uczniowie klasy 6b uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach otwarcia nowego stadionu przy ul. Asnyka.

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła matematyka" . Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne. Projekt realizowany będzie na lekcjach matematyki oraz w formie konkursów.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, zainicjowana w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja ta organizowana jest z inicjatywy i pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Kolejny raz wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Organizatorami byli poloniści : pani Anna Kwaśnik i pan Marek Jóźwiak. Uczniowie klas IV-VIII odczytali utwory Adama Mickiewicza i przygotowali plakaty tematyczne. Naszym gościem był sam Adam Mickiewicz, z którym udało się przeprowadzić wywiad. "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej wyobraźni.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl