STOŁÓWKA SZKOLNA

Obiady w stołówce szkolnej

Stołówka szkolna wydaje posiłki
dla uczniów wg harmonogramu.

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE
OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 5 WRZEŚNIA 2022

  1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem stołówki, który znajduje się w dokumentach do pobrania, który znajduje się na dole strony.
  2. Należy pobrać ze strony internetowej KARTĘ ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Zał. nr 1) – na rok szkolny 2022/2023, , czytelnie wypisać i przesłać na adres e-mail: zsp2obiady@interia.pl zeskanowany dokument. Osoby, które nie mają takiej możliwości mogą je wypełnić i złożyć w sekretariacie lub u intendenta. Proszę nie przysyłać zdjęć.
    Dokumenty można składać od poniedziałku 29 sierpnia do piątku 2 września 2022r.
  3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2022/2023. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do korzystania przez ucznia z obiadów, ponieważ lista obiadowa jest sporządzana na podstawie złożonych dokumentów.
  4. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 10 dnia miesiąca.
  5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji wraz z podpisaną KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Zał. nr 3).

OBIADY - luty 2023 - 80zł (20 dni x 4 zł)

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 - 10 lutego 2023r.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły:
Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1c, obiady za miesiąc II 2023

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

UWAGA! O odliczeniach za poprzedni miesiąc zostaniecie Państwo poinformowani przez Vulcan.

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl