PROJEKTY UE

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W naszej szkole współpraca z innymi krajami Unii Europejskiej rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Realizowaliśmy projekty Comenius, PO WER i Erasmus+.

Poniżej przedstawiamy ostatnio zrealizowane projekty oraz te, które obecnie są realizowane.

Projekt E-Twinning: „Jesteśmy Obywatelami Europy” – 2020 – 2022

Projekt PO WER – „Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów” – 2019 – 2021

Erasmus+ – „Nasze zdrowie to nasz skarb” – 2018 – 2021

Erasmus+ – „Potęga przyjaźni – Program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi”  – 2018 – 2021

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl