PRACOWNICY SZKOŁY
2022/2023

Dyrektor ZSP2 – Dariusz Jureczko

Wicedyrektor ZSP2 – Katarzyna Walczak

nauczanie początkowe

Jolanta Nawrocka

Wirginia Powałka

Katarzyna Pawlik

Karolina Sowa

Mirosława Rusek

Joanna Gubernat

nauczyciel wspomagający

Iwona Frosik

język polski

Marek Jóźwiak

Anna Kwaśnik

Sandra Książczak

język angielski

Agnieszka Pytlik

Robert Goleń

Katarzyna Pawlik

język niemiecki

Monika Siedlecka

język hiszpański

Robert Myszor

matematyka

Wioletta Orzechowska – Jazy

Dorota Rutecka – Pyka

Katarzyna Walczak

biologia,

przyroda

Aleksandra Kwiczała

Dariusz Jureczko

edukacja dla bezpieczeństwa

Adriana Ptak – Zawadzka

geografia

Agnieszka Bereszka

chemia

Dorota Rutecka – Pyka

fizyka

Wioletta Orzechowska – Jazy

historia
WOS

Dariusz Ciećko

technika

Damian Kopiec

plastyka

Katarzyna Żyłka – Simiela

muzyka

Katarzyna Żyłka – Simiela

informatyka

Agata Bittner – Jasińska

wychowanie fizyczne

Łukasz Guga

Natalia Postupalska

Joanna Golasowska

religia

Agnieszka Drobik

ks. Paweł Olszewski

biblioteka

Iwona Wielek

świetlica

Katarzyna Borowiec – Kluska

Barbara Miczołek

Agnieszka Ziomka

Natalia Postupalska

doradca zawodowy

Barbara Kowaczek – Jędrasik

pedagog

pedagog specjalny

psycholog

Mariola Bubula

 

Agata Polańska – Krzos

pielęgniarka

Renata Ławniczak

sekretariat

Barbara Butor

Aleksandra Grzyśka

kuchnia

Marcin Chudera

Katarzyna Dyrdek

Joanna Kospyrda

Magdalena Okońska

pracownicy obsługi

Patrycja Chudera

Grażyna Ciosek

Elżbieta Wojcieska

Wioletta Marcinkowska

Anna Radomska

Arkadiusz Ciosek

ogrodnik

Henryk Zieliński

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl