PAMIĘĆ 81

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!

Wirtualna wystawa IPN

Lekcje w klasach 8a, 8b – 10.11.2021 – „Stan wojenny w Polsce – lekcje z wykorzystaniem materiałów IPN”:

(historia i wiedza o społeczeństwie)

Lekcje w klasach 7a i 8b – 8.11.2021 – „Stan wojenny w Polsce – 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego”:

Lekcja w klasie 7a – 5.11.2021 – „Nie zabierajcie Mamy”; historia działaczek „Solidarności”:

Projekcja filmu w klasach ósmych – „Nie zabierajcie MAMY”:

Film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Link do filmu

Lekcje w klasach ósmych dotyczące stanu wojennego:

18 i 20 października 2021r. w klasach ósmych przeprowadzono lekcje dotyczące stanu wojennego

Temat: Analiza tekstu z podręcznika – „Wroniec” – kontekst historyczny

Prezentacja przygotowana przez uczniów – prezentacja

Uczestnictwo nauczycieli w konferencjach:

12.10.2021r. -„Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego” –  2 nauczycieli

19.10.2021r. – Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek :Solidarność” – 2 nauczycieli

Wystawa przygotowana na terenie szkoły:

Kontakt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Sobańskiego 86

40-685 Katowice

telefon: 32 202 93 20

e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl